Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Проекти

Проекти

Да защитим природното наследство на рибарска област „Главиница-Тутракан-Сливо поле“

Основна цел на проекта е запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство.

Прочети още

Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“

Язовир Жребчево е влажна зона с международно значение за зимуващи водолюбиви птици, където всяка година се концентрират над 20 000 водолюбиви птици от 33 вида. В язовира и рибарниците са установени 77 вида птици, основно зимуващи в райнона, от които 23 вида са включени в Червената книга на България.

Прочети още

Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“

Язовир Овчарица е важно месттобитание за много видове прелетни и водолюбиви птици. По тази причина язовирът е обявен за защитена зона в рамките на екологична мрежа Натура 2000. Защитената зона при язовира е на площ 43 000 дка. Ежегодно около и в язовира се концентрират до 45799 водолюбиви птици от около 35 вида.

Прочети още

Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 4060 по параметри "Площ", "Структура и функция" и "Бъдещи перспективи" и природно местообитание 5210 по параметри "Площ" и "Бъдещи перспективи"

Цели на проекта: 
Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4060 „Алпийски и бореални ерикоидни съобщества“ и 5210 „Храсталаци с Juniperus spp.“, предмет на опазване в мрежата Натура 2000.

Прочети още