Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“

Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“

BG16M1OP002-3.027-0008
Оперативна програма Околна среда
Период:
12’2020 – 10’2022

Язовир Овчарица е важно месттобитание за много видове прелетни и водолюбиви птици. По тази причина язовирът е обявен за защитена зона в рамките на екологична мрежа Натура 2000. Защитената зона при язовира е на площ 43 000 дка. Ежегодно около и в язовира се концентрират до 45799 водолюбиви птици от около 35 вида.От установените общо 87 вида птици, 22 са включени в Червената книга на България, а 62 вида са от европейско природозащитно значение. Язовирът е едно от важните места а зимуване на големия корморан, къдроглавия пеликан и голямата белочела гъска.Под защита са още и видове като червеногуш гмуркач и червеногуша гъска, белоока потапница, орел рибар, малък корморан, розов пеликан, голям воден бик, нощна чапла, черен щъркел и др.

Проектът изпълнява две мерки от утвърдения План за управление на защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“ чрез които ще се осигури за в бъдеще места за загнездване на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона:

  • Изграждане на наколни платформи за почивка и нощувка.
  • Залесяване.