Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

Успешно изпълнен проект “Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“

facebook thumb

Сдружение БЪЛГАРСКО ЕКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО успешно изпълни проект BG16M1OP002-3.027-0008-C01 “Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Целта на проекта е да допринесе за постигане на главната цел на плана за управление на Язовир Овчарица - да се запазят и/или възстанови състояние на сигурност на видовете предмет на опазване в защитената зона. Очаква се и принос към следните Специфични цели - цел 1 "Подобряване на природозащитното състояние на популацията на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) до състояние на сигурност", цел 2 "Специфична цел 2 "Подобряване на природозащитното състояние на гнездовите популации на няколко вида едри грабливи птици – морски орел (Haliaeetus albicila), кръстат орел (Aquila heliaca), малък креслив орел (Aquila pomarina), белоопашат мишелов (Buteo rufinus) – до състояние на сигурност. 

Проектът стартира на 06.01.2021 г. и приключи през месец юли 2022 г.
Сред дейностите, които са изпълнени по проекта, са изграждане на наколни платформи за почивка и нощувка и осигуряване на места за загнездване чрез залесяване.