Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

Свиква се общо събрание на „БЪЛГАРСКО ЕКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО"- гр. Варна на 03.12.2021 г. в 18:00 ч.

facebook thumb

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО ЕКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО"- гр. Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 03.12.2021 г. в 18:00 ч. в адреса на управление в гр. Варна, ул. „Брегалница" № 60, вх. В, ет. 3, ап. 34, при следния дневен ред:

1. Промяна на чл. 3 от устава на сдружението, касаещ седалището и адреса на управление, с проект на решение: „Седалището и адреса на управление на сдружението са: гр. Варна, ул. "Кирил Шиваров" 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9"

2. Други

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в сградата на адреса на управление на сдружението от 10:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на членовете или лицата, които по закон представляват членовете на сдружението или техни представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.