Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

Процедура за избор на изпълнител с предмет " Проектиране и изграждане на наколни дървени платформи с две обособени позиции"

facebook thumb

Процедура с предмет „Проектиране и изграждане на наколни дървени платформи с две обособени позиции“, както следва:

    • Обособена позиция №1 „Проектиране и изграждане на наколни платформи за почивка и нощувка в язовир Овчарица, в изпълнение на проект № BG16M1OP002-3.027-0008-C01, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“
С изпълнението на обособената позиция се цели изграждане на 3 наколни платформи с обща площ мин. 100 м2, в плитки заливи и тръстикови масиви, съгласно заложеното в плана за управление. Наколните платформи следва да бъдат изградени от дърво, заради безспорните предимства на този вид материал. Тези платформи следва да са лесни и бързи за изграждане и поддръжка, осигуряват защита от хищници и да елиминират заплахата от заливане при резки колебания на водното ниво.
Изпълнението на обособената позиция се цели постигането на следното: 
    • Избор на най-подходящи места за изграждане на платформите.
    • Изграждане на наколни дървени платформи.
    • Последващо наблюдение на ефекта от изградените съоръжения, вкл. подготовка на експертно становище,
 
Обособена позиция № 2 „Проектиране и изграждане на наколни платформи за почивка и нощувка в язовир Жребчево, в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.027-0009-C01, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“.
При изпълнението на обособената позиция следва да  се изградят 3 наколни платформи с обща изградена площ 72 м2 в подходящи тръстикови масиви, съгласно заложеното в плана за управление.  Наколните платформи ще бъдат изградени от дърво, заради безспорните предимства на този вид материал. Тези платформи са лесни и бързи за изграждане и поддръжка, осигуряват защита от хищници и елиминират заплахата от заливане при резки колебания на водното ниво.
Изпълнението на обособената позиция се цели постигането на следното: 
    • Избор на най-подходящи места за изграждане на платформите 
    • Изграждане на наколни дървени платформи 
    • Последващо наблюдение на ефекта от изградените съоръжения, вкл. подготовка на експертно становище.

Изтегли документи: