Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Работим за опазване на дивата флора и фауна, местообитанията на видове, типовете природни местообитания и биологичното разнообразие като цяло и чрез това да допринасяме за благоденствието на хората и устойчивото ползване на природните ресурси.

Накратко за нас

Цели

Нашите цели са опазване на дивата флора и фауна, местообитанията на видове, типовете природни местообитания и биологичното разнообразие като цяло и чрез това да допринася за благоденствието на хората и устойчивото ползване на природните ресурси.

Дейностите на дружеството са:

  • опазване, поддържане и възстановяване на популациите на диви растителни и животински видове и техните ареали.
  • опазване, поддържане и възстановяване на местата от международно, национално и местно значение за дивите растителни и животински видове, както и за останалите елементи на биоразнообразието.
  • поддържане и възстановяване на площта и качеството на местообитанията от значение за дивите растителни и животински видове и останалите елементи на биоразнообразието.
  • приобщаване на възможно повече хора към идеята за опазване на дивата природа, за изграждане на национална мрежа от действащи местни природозащитни структури.
  • съдейства на държавни, обществени, научни, културни, стопански и други институции, организации и граждани в работата им по опазване на биологичното разнообразие и на дивата природа.
  • насърчаване, създаване и разпространяване на културни ценности с природозащитна тематика и/или отразяващи биологичното разнообразие в областта на визуалните изкуства, кино, театър, музика, архитектура, дизайн, литература и фолклор.
  • укрепване на международния престиж на България в областта на опазване на биологичното разнообразие и дивата природа.

Свържете се с нас

Сдружение „Българско екологично дружество“
е-мейл: info@bgeco.org
тел.: 0898 295153, 0887 326295